Roald Pettersen Vannbehandling

Reservedeler og serviceinformasjon

Alle renseanlegg trenger service og utskifting av filtermasser etc. De forskjellige renseanleggene har forskjellig service behov. Under finner du noen eksempler:
 
Filterhus med filterpatroner
Byttes når de går tett/når trykkfallet blir så høyt at det kommer lite vann når 2 kraner i huset er åpne samtidig eller etter max 8 mnd. bruk pga. bakterievekst
 
Bløtgjøringsanlegg, humus ionebytter og kombifilter
Anleggene trenger normalt service etter 2-3 års bruk. Filtertoppen demonteres og rengjøres, paknings sett byttes og det tas vannprøver av vannet etter rensing for kontroll av anlegget effektivitet. Filtermasser kontrolleres. Full service med utskifting av filtemasser er nødvendig etter 6-7 år. Det er viktig å bytte filterpatron på for filteret jevnlig. Hvis ikke dette gjøres vil trykket inn på anlegget bli for lavt og regenerering av anlegget utilstrekkelig. Filtermassen slutter gradvis å fungere og det kan bli behov for full service med utskifting av filtermasse.
ProRust out rengjørings middel er viktig å bruke. Den vil sørge for at filtermassen rengjøres ekstra godt og vil også forlenge levetiden på filtermassen. Anleggets styre enhet vil også holdes ren og service intervallene forlenges.
 
KFI jern- og manganfilter
Anleggene trenger normalt service etter 2-3 års bruk. Hvis vannets ph verdi er veldig lav, vil etterfylling av ph+ media kunne være nødvendig 1 gang pr år. Filtertoppen demonteres og rengjøres, paknings sett byttes, luftinjectorens funksjon kontrolleres/justering kan være nødvendig. Inne i luftijectoren er det en gummi "smukk" som slipper inn luft når pumpen går. Denne kan bli deformert eller tettet til og må byttes. Hvis det ikke er vakum i luftinjectorens slange nippel når pumpen starter så må "smukken" byttes/ injector justeres. Det tas vannprøver av vannet etter rensing for kontroll av anlegget effektivitet. Filtermasser etterfylles og kontrolleres. Full service med utskifting av filtemasser er nødvendig etter 6-7 år.
 
Sand/ph justeringsfilter
Anleggene trenger normalt service etter 2-3 års bruk. Hvis vannets ph verdi er veldig lav, vil etterfylling av ph+ media kunne være nødvendig 1 gang pr år. Filtertoppen demonteres og rengjøres, paknings sett byttes. Det tas vannprøver av vannet etter rensing for kontroll av anlegget effektivitet. Filtermasser etterfylles og kontrolleres. Full service med utskifting av filtemasser er nødvendig etter 6-7 år.
 
UV anlegg
Levetiden på UV lampene i våre anlegg er normalt 1 år. Denne må da byttes ut med en ny. UV anlegges styrings enhet er utstyrt med alarm og døgnteller. Hvis anleggets alarm er utløst, så er det normalt 2  muligheter. Det er gått i år siden bytting av UV lampe, eller at UV lampen er slukket. Da fungerer ikke anlegget og vannet blir ikke desinfisert. Det er viktig å rengjøre kvarts glasset som er i kontakt med vannet. Urenheter i vannet vil etter 1 år kunne lage et belegg på glasset som begrenser utstrålingen av UV stråler til vannet.  Ved utskifting av UV lampen, medfølger det nye o-ringer til kvartsglasset.
 
Vi leverer alle reservedeler som er nødvendig til våre anlegg, og kan også levere til andre produkter i samme marked. Som f.eks.:
 
- UV-Lamper
- Kvartsglass
- Filtersand
- Oppherdings masser
- Ionebytter masser
- Aktivt kull
- Filterpatroner
- RO membraner

Kontakt

Adresse

Roald Pettersen Vannbehandling AS
Mellebyveien 75
1580 Rygge

Telefon

+47 95 10 31 17

Kart