Roald Pettersen Vannbehandling

Analyse av din vannkvalitet

Før du går til anskaffelse av et renseanlegg er du nødt til å finne ut hva slags rensebehov du har. En del stoffer og organismer som kan ha helsemessig betydning, vil ikke kunne oppdages i vannet uten at det blir analysert. Vannets kvalitet bestemmer hvilket renseanlegg og hvilken kombinasjon av rensemasse du trenger.

Begynn derfor med å ta kontakt med et firma som utfører analyse av vann. Vi har satt opp en kort liste her for enkelhets skyld.

 

Navn

Adresse

Telefon

Web

Eurofins 

Møllebakken 50,
1506 Moss

69 27 23 40

www.eurofins.no

Fjellab

Rjukan Næringspark
bygg 248,
3660 Rjukan

35 10 68 81

www.fjellab.no

ALcontrol

Fakkelgården,
2624 Lillehammer

4000 7001

no.alcontrol.com

ØMM-Lab AS

Yvenveien 17
1715 Yven

69 01 55 69

www.ommlab.no

Roald Pettersen Vannbehandling analyserer vann med eget analyse utstyr.  Vi er ikke akkreditert for dette, og tar ikke bakteriologiske analyser. Men prøvene vi analyserer er veiledende for utvelgelse av riktig renseanlegg. Vi tar også kontrollprøver av vannet etter rensing hvis kunden ønsker dette. Vannanalysen er gratis, men analyse resultatet leveres ikke ut til kunden. Det gis informasjon om vannkvaliteten overskrider kravene i drikkevannforskriften for de parameter renseanlegget er montert inn for å fjerne.  Hvis det er behov for å dokumentere vannkvaliteteten skriftlig, så må kunden selv levere inn en vannprøve til et av de ovennevnte analyse laboratorier. Eller annet laboratorie som er i nærheten.

Slik går du frem

1. Få ditt vann analysert

Det finnes flere laboratorier som utfører vannanalyse i vårt distrikt. 

2. Send oss vannanalysen

Private vannkilder som stammer fra gravde brønner, borehull, oppkomme etc. har sin egen kombinasjon av metaller og urenheter. Kombinasjonen er avhengig av grunnforholdene i ditt område. Hvis grunnen er kalkholdig, så er muligheten for at vannet ditt også inneholder for mye kalk. Det samme gjelder hvis grunnen inneholder jern, mangan, humus, radon etc. Vannanalysen av ditt vann avgjør hvilket renseanlegg som er best for ditt vann.

3. beskrivelse av husstanden

Hvilket renseanlegg du trenger er avhengig av hvor mye vann som brukes i husstanden. Vi trenger derfor å vite hvor mange personer som er i husholdet og om det skal brukes i bolig eller hytte.