Roald Pettersen Vannbehandling

Livets kilde - så rent som vi tror?

Vann spiller en livsviktig rolle i vårt liv. I Norge har vi god tilgang til vann siden vi er omringet av vann og har både strender, elver, innsjøer og fosser. Norge har et av verdens høyeste vannforbruk per innbygger. Hver dag bruker en nordmann i gjennomsnitt 230 liter vann til personlig forbruk som matlaging, drikke, hygiene og klesvask. 1700 vannverk i Norge sørger for at vi får levert vann gjennom kraner både innendørs og utendørs, hver eneste dag.

Men mange av oss har fortsatt tilgang til vann med dårlig kvalitet og dermed blir også vann en kilde til frustrasjon, angst og sykdommer.

I følge Statens Institutt for Folkehelse har om lag 22 prosent av husholdningene i Norge en drikkevannskvalitet som er så dårlig og har et så høyt humusinnhold at den medfører fare for smittespredning. På vei fra vannverket til forbrukerene forurenses drikkevannet, blant annet av kloakkvann som trenger inn i ledningsnettet. Folkehelsa har beregnet at smittestoffer i drikkevannet er årsak til 100 000 - 300 000 sykedager i året. Dårlig vannkvalitet har også negative konsekvenser for næringsmiddelindustrien i Norge. Deler av det norske VA-nettet trenger omfattende oppgradering om vi i framtiden skal unngå problemer som forurenset drikkevann og urenset kloakk i elver og fjorder.

Slik går du frem

1. Få ditt vann analysert

Det finnes flere laboratorier som utfører vannanalyse i vårt distrikt. Se liste her.

2. Send oss vannanalysen

Private vannkilder som stammer fra gravde brønner, borehull, oppkomme etc. har sin egen kombinasjon av metaller og urenheter. Kombinasjonen er avhengig av grunnforholdene i ditt område. Hvis grunnen er kalkholdig, så er muligheten for at vannet ditt også inneholder for mye kalk. Det samme gjelder hvis grunnen inneholder jern, mangan, humus, radon etc. Vannanalysen av ditt vann avgjør hvilket renseanlegg som er best for ditt vann.

3. beskrivelse av husstanden

Hvilket renseanlegg du trenger er avhengig av hvor mye vann som brukes i husstanden. Vi trenger derfor å vite hvor mange personer som er i husholdet og om det skal brukes i bolig eller hytte.